Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania pu

09.05.18 - 08:52

 Dotacja
w ramach otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadania publicznego 


WSPIERANIE DZIAŁANIA NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO