Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w 2018 roku

11.01.18 - 12:27

 I N F O R M A C J A

STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

O   LOKALACH , W KTÓRYCH SĄ USYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  ORAZ   DNIACH  I GODZINACH, W KTÓRYCH JEST UDZIELANA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ O OSOBACH UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY  PRAWNEJ W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM W 2018 R.

(pobierz)