Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia

11.01.18 - 11:07

 

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 10 stycznia 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie

(pobierz)