Przykazania bezpiecznego rolnika

15.11.17 - 12:38

 

Przykazania bezpiecznego rolnika

 

          Za oknem szaro, dzień coraz krótszy. Stajemy się bardziej ospali, nieuważni,

a wszystkie obowiązki wynikające ze specyfiki pracy rolnika trzeba realizować codziennie.

Pamiętajmy zatem o prostych i wydawałoby się oczywistych zasadach ochrony zdrowia i życia

w gospodarstwach rolnych. To zagwarantuje nam, że najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzimy w gronie rodzinnym i zawsze będziemy cieszyć się zdrowiem ku radości naszej i naszych bliskich.

           W  2017 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach zgłoszono  39   zdarzeń wypadkowych.  Dużą część z nich stanowią upadki, głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej nawierzchni. Upadkom można jednak skutecznie zapobiegać. Najważniejsza jest świadomość określonych niebezpieczeństw. Aby mogła skutecznie  wpłynąć na konkretne postępowanie konieczne jest posiadanie określonej wiedzy.

 

Rolniku ! Możesz zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, a tym samym uchronić się przed dotkliwymi urazami ciała i skutkami tych urazów:

• stosuj obuwie i ubranie robocze odpowiednie do rodzaju wykonywanej czynności,

• zadbaj o ład i porządek, a zwłaszcza stan techniczny i czystość ciągów komunikacyjnych

   w  gospodarstwie  – odśnieżaj, posypuj piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne, usuwaj błoto i zanieczyszczenia,

• zwróć uwagę, aby w przejściach nie było zbędnych przedmiotów, o które łatwo się potknąć,

• wysiadaj z ciągnika rolniczego zawsze przodem ciała do koła kierownicy,  trzymając się uchwytów,

• utrzymuj w czystości stopnie schodów, oświetl je i wyposaż w barierki i poręcze – to ważne,   

• podczas schodzenia i wchodzenia na maszyny i urządzenia rolnicze korzystaj z drabinki,

• używaj drabin atestowanych, wyposażonych w zabezpieczenia przed przechyłem i osunięciem,

• odpowiednio zabezpieczaj barierkami: podesty, pomosty, otwory oraz włazy stropowe i ścienne,

• oznakuj wysokie progi,

• dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do udziału w szkoleniach, organizowanych przez Placówkę Terenową KRUS w Głubczycach, połączonych z pokazami udzielania I  pomocy i pokazami środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami  ochrony roślin. Sprawdź zapowiedzi wydarzeń prewencyjnych w kalendarzu na www.krus.gov.pl. Promujemy kulturę pracy, zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.

 

                                

  

                                                                Barbara Ziółko

                                     Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach