WYMIANA MINISTRANTÓW GMINY REŃSKA WIEŚ I NEUENSTEIN

31.05.17 - 08:07

W dniach 24 – 28 maja 2017 r., na terenie Gminy Reńska Wieś gościła 22 - osobowa delegacja ministrantów z Neuenstein i Öhringen, na czele z księdzem Klausem Kempterem. Również w projekcie wzięli udział ministranci z Gminy Reńska Wieś. W sumie była to grupa
40 – osobowa. Ministranci zakwaterowani byli u koleżanek i kolegów na terenie Gminy Reńska Wieś. Bogaty program w wydarzenia przedstawił się następująco: w dniu 25 maja (czwartek) Niemcy mają święto Christi Himmelfahrt. Dlatego też odbyła się msza św. dla grupy ministrantów polskich i niemieckich, w Kościele Parafialnym w Reńskiej Wsi. Po mszy młodzież miała okazję uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach w ZS – P
w Pokrzywnicy, podczas których młodzież miała okazję się integrować. Zajęcia plastyczno – techniczne z wykorzystaniem papieru, drewna oraz  materiałów syntetycznych cieszyły się powodzeniem. Zainteresowanie wzbudziły także zajęcia z zakresu programowania z zastosowaniem robotów Dash & Dot, tworzenie konstrukcji Lego Wedo oraz programowanie w programie Scratch. Młodzież znakomicie się bawiła czując się przy tym jak młodzi inżynierowie. Istniała również okazja do aktywności fizycznej. Przygotowane zostały gry i zabawy sportowe. Natomiast w Zespole Gimnazjalno -  Szkolnym w Długomiłowicach odbyły się zajęcia rekreacyjno – sportowe. Wieczorem rozpalone zostało ognisko. Mamy ministrantów przygotowały ciasto, natomiast gmina zasponsorowała kiełbasę. Panowała wśród uczestników świetna atmosfera. W klubie „Akropolis” w Pokrzywnicy, przy dźwiękach muzyki młodzieżowej, uczestnicy demonstrowali kunszt taneczny. Nazajutrz tj. w piątek, zorganizowana została wycieczka na Górę św. Anny – zwiedzanie Sanktuarium, potem Opole – Muzeum Śląska Opolskiego oraz Katedra Opolska. Natomiast w sobotę, uczestnicy udali się na całodzienną wycieczkę do Krakowa. Młodzież była zachwycona dawną stolicą Polski. Dzięki zwiedzaniu z przewodnikiem wzrosła świadomość uczestników na temat historii kraju. Po przyjeździe na teren gminy ok. 1900 odbyło się spotkanie integracyjne z rodzicami oraz ministrantami, u których zakwaterowani byli uczestnicy. W niedzielę, po myszy św. grupa ministrantów z Neuenstein została pożegnana przez władze Gminy Reńska Wieś. Pożegnanie dla wielu było „bolesne”, większości uczestnikom popłynęła łezka.  Przedstawiciele grup polskich i niemieckich dokonali podsumowania projektu – jego rezultatów. Rewizyta ministrantów z gminy Reńska Wieś, przewidziana jest na koniec września bieżącego roku „Projekt dofinansowała Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

MINISTRANTENAUSTAUSCH DER GEMEINDEN REINSCHDORF UND NEUENSTEIN

                 In den Tagen vom 24. bis zum 28. Mai 2017 besuchte die Gemeinde Reinschdorf eine Delegation von 22 Ministranten aus Neuenstein und Öhringen unter der Leitung vom Pfarrer Klaus Kempter. An dem Projekt nahmen auch Minstranten aus der Gemeinde Reinschdorf teil. Insgesamt zählte die polnische Gruppe 40 Personen. Die Gäste wurden in Gastfamilien der Gemeinde Reinschdorf untergebracht. Das intensive Programm sah folgend aus: da man un Deutschland am 25. Mai das Christi Himmelfahrt Fest feierte, wurde in der Reinschdorfer Pfarrkirche eine Messe gefeiert. Nach der Messe begaben sich alle Teilnehmer nach Nesselwitz, wo sie die Grundschule besuchten und an unterschiedlichen Workshops teilnehmen konnten. Der Workshop zum Thema Programmieren war sehr beliebt. Mit den Robotern Dash & Dot, mit Legobausteinen Lego Wedo und mit dem Programm Scratch hatten die Ministranten sehr viel Spass und fühlten sich wie junge Ingenieure. Es gab auch einen Kunstworkshop - mit dem Einsatz von Papier, Holz und synthetischen Materialien. Die Jugend konnte auch versiedene Spiele spielen. Im Gymnasium in Langlieben gab es dagegen Sport und Freizeitaktivitäten. Am Abend gab es ein Lagerfeuer. Die Gastmütter bereiteten Kuchen vor und das Gemeindeamt hat die Wurst gesponsort. Die Atmosphäre war sehr fröhlich. Im Club „Akropolis” in Nesselwitz gab es anschliesend eine Disco wo die Jugend ihr  Tanz können demonstreirte. Am nähsten Tag ging es zum St. Annaberg zum Sanktuarium und nach Oppeln. In der Stadt besichtigten die Ministranten das Museum des Oppelner Schlesiens und die Kathedrale zum hl. Kreuz. Am Samstag war ein ganztags Ausflug nach Krakau geplant. Die Jugend war beeindruckt von der früheren Hauptstadt Polens. Dank einer Führung durch die Stadt gewannen sie viel neues Wissen über die Geschichte Polens. Nach der Rückfahrt in die Gemeinde Reinschdorf gab es gegen 1900  ein integrations Treffen mit allen Gastfamilien und Ministranten. Am Sonntag nach der hl. Messe wurden die deutschen Ministranten vom Bürgermeister der Gemeinde Reinschdorf und seinem Vertreter, dem Projektleiter, verabschiedet. Das war für viele ein schwerer Abschied. Es flossen sogar einige Tränen. Die Teilnehmer haben das Projekt zusammengefasst und Ergebnisse unterstrichen. Der Gegenbesuch ist für den September dieses Jahres vorgesehen. Dieses Projekt wurde vom Deutsch- Polnischem Jugendwerk finanziert.