VII Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Herbowego Gminy Reńska Wieś – 2017'

29.05.17 - 14:15

VII Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Herbowego

Gminy Reńska Wieś – 2017'

         

                       I. Organizator

1.      Organizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w  Reńskiej Wsi.

 II. Termin i miejsce rozgrywek

1.      Turniej odbędzie się  dnia 08.07.2017rr  (sobota) , o godz.9.00

2.  Miejsce rozgrywek: Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi /k. Kędzierzyna-Koźla, 47 -208 Reńska Wieś, ul: Reński Koniec 2.

 III. Cel

      1.   Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy.

 IV .Uczestnictwo

      1.   Turniej ma charakter otwarty, dlatego w rozgrywkach mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking  szachowy. W turnieju obowiązywać będą klasyfikacje:

- OPEN

- Młodzieżowa do lat 18

- Klasyfikacja wiekowa od 55- 65 lat

- Powyżej 65 lat

V. System rozgrywek

1.      Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

2.      Tempo gry  -  15 minut dla każdego zawodnika.

 VI. Zgłoszenia

      1.    Do turnieju można zgłaszać się drogą mailową, telefoniczną lub faksem.  

            e-mail: ug@renskawies.pl ,  tel. 77/482-03-50, fax. 77/482-01-23

            W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, ranking, kategorię szachową oraz datę urodzenia.

      2.   Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 5.07. 2017r.

            Ze względów organizacyjnych, w dniu rozpoczęcia rozgrywek, zgłoszenia nie będą

            przyjmowane.

 VII. Nagrody

       1.  Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji OPEN – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe,

     2.  Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji młodzieżowej – puchary, dyplomy, nagrody książkowe,

     3.    Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych - puchary.

           Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

 4.  Dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Reńska Wieś przewidziane są  nagrody      niespodzianki.

 VIII. Sędziowanie

1.      Turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego głównego, który  jest zatwierdzony przez    organizatora. Kojarzenie komputerowe.

2.      W