Zawody lekkoatletyczne dla mieszkańców Gminy Reńska Wieś- 3 czerwca 2017 r.

16.02.17 - 08:49

Regulamin Zawodów Lekkoatletycznych Gminy Reńska Wieś

 

Cel imprezy:

1)      popularyzacja lekkiej atletyki jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku.

2)      Zachęcenie mieszkańców gminy do podjęcia wysiłku fizycznego oraz integracji pomiędzy sołectwami.

1. Organizator:  

- Urząd Gminy w Reńskiej Wsi,

- Ludowy Klub Sportowy „Śląsk” Reńska Wieś.

2. Termin i miejsce:

- 3-go czerwca 2017 r., godz. 1330

- stadion sportowy w Reńskiej Wsi

3. Uczestnictwo

- W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy sołectw z terenu gminy Reńska Wieś.

- Prawo startu maja wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

- kategorie wiekowe:

1) od 18 lat do ukończonych 35 lat.

2) powyżej 35 lat.

4. Konkurencje:

- 100 m K i M

- 400 m K i M

- 1000 m K i M

- skok w dal K i M

- trójskok M

- skok wzwyż K i M

- sztafeta 4x100 m K i M

Zawodnik może wystartować maksymalnie 3 konkurencjach.

5. Zasady punktacji:


I miejsce – 15 pkt

II miejsce – 14 pkt

VI miejsce – 10 pkt

VII miejsce – 9 pkt

XI miejsce – 5 pkt

XII miejsce – 4 pkt

III miejsce – 13 pkt

IV miejsce – 12 pkt

V miejsce – 11 pkt

VIII miejsce – 8 pkt

IX miejsce – 7 pkt

X miejsce – 6 pkt

XIII miejsce – 3 pkt

XIV miejsce – 2 pkt

XV miejsce – 1 pkt

Punktacja za zawody lekkoatletyczne zostanie dodana do punktacji turnieju sołeckiego.

6. Nagrody

Organizator zapewnia medale dla 3 pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach.

7. UWAGA!

1) Do startu upoważnieni są uczestnicy nie posiadający przeciwskazań lekarskich (zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie zawodników).

2) Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje obuwie sportowe (adidasy, trampki, itp.) – nie dopuszcza się udziału w kolcach lekkoatletycznych.

3) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków (NNW). Na miejscu organizator zapewnia opiekę medyczną – pielęgniarka.

4) Kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów.

5) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZLA.

6) Obsługę sędziowską zapewnia Organizator.

7) Organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje.

 Organizator