Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest

13.10.16 - 07:38

Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – VII nabór” jest dotowana na podstawie umowy nr Nr 202/2016/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 14 lipca 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, znajdujących się na budynkach gospodarczych oraz znajdujących się w wyznaczonych miejscach (nieruchomościach) na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 7 697,11 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 5 387, 97 zł natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 2 309,13 zł.