2016r.

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zarządzenie nr 114/16 z dnia 26/12/2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymmienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publi Aleksandra Kapuścińska 1211
2 Zarządzenie nr 112a/16 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zmian do planu finansowego budżetu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1170
3 Zarządzenie nr 112/16 z dn. 14.12.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1183
4 Zarządzenie nr 108/16 z dn. 2.12.2016 r. w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gmin Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1231
5 Zarządzenie nr 107/16 z dnia 1.12.2016r w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Większyce Aleksandra Kapuścińska 1197
6 Zarządzenie nr 106/16 z dnia 30.11.2016r. w sprawie zian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1248
7 Zarządzenie nr 105/16 z dnia 29.11.2016r. w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1257
8 Zarządzenie nr 104/16 z dnia 29.11.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 1182
9 Zarządzenie nr 104/16 z dnia 24.11.2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 25.11.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1185
10 Zarządzenie nr 103/16 z dnia 23.11.2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Większycac Aleksandra Kapuścińska 1122
11 Zarządzenie nr 102/16 z dnia 10.11.2016r w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1161
12 Zarządzenie nr 101/16 z dnia 10.11.2016r w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1168
13 Zarządzenie nr 100/16 z dnia 10.11.2016r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017 rok Aleksandra Kapuścińska 1180
14 Zarządzenie nr 99/16 z dnia 10.11.2016r w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 Aleksandra Kapuścińska 1189
15 Zarządzenie nr 98/16 z dnia 07.11.2016r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szklono Przedszkolnego w Większycach Aleksandra Kapuścińska 1224
16 Zarządzenie nr 97/16 z dnia 02.11.2016r w spawie zmian do planu finansowego w budżecie Gmiany Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1144
17 Zarządzenie nr 96/16 z dnia 26.10.2016r w spawie zmian do planu finansowego w budżecie Gmiany Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1153
18 Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 21.10/2016r w spawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Większyce Aleksandra Kapuścińska 1278
19 Zarządzenie nr 94/16 z dnia 21.10.2016 w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1174
20 Zarządzenie nr 93/16 z dnia 21.10.2016r w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1162

Strona 1 z 6