Poszukiwany kandydat na Lokalnego Animatora Sportu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poszukiwany kandydat na Lokalnego Animatora Sportu

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Animator- Moje Boisko ORLIK 2012" w sekretariacie Urządu Gminy w Reńskiej Wsi.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.03.2019 r.

Szczegóły oferty