Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś - 28.12.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 13 grudnia 2017 11:54 Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 12 grudnia 2017 14:57

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

 

że XXXVII Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się

 

28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 1400

 

w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1

 

 

 

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.

5.      Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

a)      zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2017;

b)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Reńska Wieś; 

c)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2018 rok;

d)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dla Gminy Reńska Wieś.

6.      Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok.

-          przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu budżetu Gminy na 2018 rok,

-          dyskusja,

-          głosowanie:

-            w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2018,

-            w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8.      Zapytania i interpelacje.

9.      Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej 20.12.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 12 grudnia 2017 14:46

Zawiadomienie

o posiedzeniu Komisji Społeczno – Oświatowej

w środę, 20 grudnia 2017 r.,

o godz. 1500 w sali nr 4 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia

2.      Zapoznanie się z projektem Gminnego programu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018.

3.      Podsumowanie całorocznej pracy Komisji

4.      Sprawy bieżące

5.      Zamknięcie obrad.

   

Strona 1 z 47