Ogłoszenia

OGŁOSZENIE z dnia 22 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2018 15:15 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek wtorek, 22 maja 2018 00:00

OGŁOSZENIE z dnia 22 maja 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *doc

Zmiana nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dotyczy ujawnienia złoża „Dębowa 3” w miejscowości Dębowa oraz zmiany zapisów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Badania ankietowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 17 maja 2018 15:15

 

Badania ankietowe realizowane w 2018r. 

   

Strona 1 z 54